Chefen. Det var den gängse beteckningen på Sigge Bruce. Skolkurator och Sommarhemsföreståndare.