Den 28 augusti 2012 genomfördes en avslutningsfest för “Sommis-eran.”
Den gick av stapeln i gymnastiksalen på GIH intill Stadion.Inbjudna var såväl
“Sommispolare” som Norra Latinare och även anhöriga och bekanta.
Det bjöds på saft och bullar (Som på Sommis) Det var fler uppskattade föredragoch filmvisningar.  Totalt var det c:a 110 personer som infunnit sig till en angenäm eftermiddag. Den avslutades på restaurang Jakthornet där det bjöds på raggmunk med fläsk! Nedan några bilder från tilldragelsen.