Det heter den för oss kända filmen om Norra Latins Sommarhem från 1957. Nu finns också en ny bok med samma titel. Den är skriven av Joakim Landahl, forskare i pedagogik vid Stockholms universitet. Hans intresse för Pojkstaden vid Ålands hav väcktes när han för ett antal år sedan i dåvarande skolmuseet mötte det stora materialet om Sommarhemmet. Sedan dess han följt vår hemsidas utveckling, intervjuat ledare och pensionärer och flitigt utnyttjat Sommarhemmets stora arkiv för sitt arbete.

Det som främst intresserat honom är den pedagogiska samhällssimulering och disciplinering som bedrevs i detta miniatyrsamhälle genom ett tidstypiskt ”experiment” med självstyrelse som bärande princip. Frihet under ansvar var ju ett stolt motto för verksamheten.

Författaren redogör för framväxten av dessa nyskapande idéer om självstyrelse i Norra Latin och hur starten av Sommarhemmet gick till 1938 på initiativ av Sigge Bruce och två av hans gymnasiekamrater med starkt stöd av kollegium och föräldrar. Han koncentrerar sedan sin framställning till de disciplinära tekniker som används för att skapa en social ordning och fostran. Dit hör institutionerna som polis och domstol, stadsfullmäktige, nattvakt, bibliotek och sjukstuga, tidning och rundradio.

Vi som tillbringat somrar på Sjövik följer lätt hans skildring av praktiskt arbete med lön i put, utdelade straff med böter i samma hårdvaluta, hyran av båtar och de alltid varierade inslagen av lek och idrott, för att inte tala om allt spännande och skrämmande som hände nattetid och till och med den kittlande relationen till flickorna på Västra Edsvik. Allt skapat för skolelever, tonåringar på väg in i vuxensamhället.

Stad på låtsas behandlar tiden fram till 1965 då hela skolsystemet som Sommarhemmet vilade på höll på att försvinna och en ny tidsanda med annorlunda sommarlov och allt vanligare utlandsresor var i antågande. Pojkstaden blev historia.

Boken omfattar inte mindre än 368 sidor med ett 30-tal bilder och en omfattande käll- och litteraturförteckning. Den ges ut av bokförlaget Daidalos och är inbunden med skyddsomslag.

Priset för boken är 213:- Den ges ut av bokförlaget Bokus. Du når beställningen direkt via denna länk.

http://www.bokus.com/bok/9789171734105/stad-pa-latsas-samhallssimulering-och-disciplinering-vid-norra-latins-sommarhem-1938-1965/