Här en samling bilder från sjö och hamnverksamheten.