Av Pär Frank och Lars Sundin

De första bilderna frÃ¥n Sommarhemmet i vÃ¥rt arkiv är frÃ¥n tidigt 1900-tal. Om Sjöviks tidigare historia finns det bara rätt sparsamma uppgifter. Ett intressant kulturhistoriskt faktum, som säkert är obekant för de flesta idag, är att Björkö-Arholma, som till in pÃ¥ 1900-talet hörde till Vätö socken, faktiskt 1830 var Sveriges mest framträdande landsdel när det gäller lantmannafartyg. Man hade förutom lokalt byggda flermastade segelfartyg även inköpt secondhandtonnage, som under roslagsskeppare fick en förlängd användningstid. De här fartygen hade lokala redare, som det gick väl i händer, den s. k. Björkö-adeln. Men ofta var flera i bygden delägare. Efter förmÃ¥ga köpte man in sig i större eller mindre, fler eller färre högst varierande andelar …1/3-del, 1/5-del, 1/40-del… Det kunde ligga segelfartyg i var och varannan vik, som nÃ¥gon har uttryckt det. Högkonjunkturer för rederiverksamheten pÃ¥ Björkö-Arholma och Vätö inföll dels pÃ¥ 1850-talet, dels pÃ¥ 1870-talet, dvs. i samband med Krimkriget respektive fransk-tyska kriget.