Föreningen är en sammanslutning av främst f.d. elever vid Norra Latin. Föreningens stadgar, som senast antogs vid Ã¥rsmötet 2011, anger bl.a.:

Föreningen Norra Latinare är ett forum för kontakt mellan medlemmarna. Envar som varit elev vid Norra Latin kan av styrelsen antas till medlem i föreningen liksom personer i övrigt, som äger intresse för Norra Latin eller Norra Latins Sommarhem.

Verksamhet
Föreningen träffas i regel tre gånger per år. Vårträffen innefattar även årsmötet, då formella förhandlingar avhålls – ofta i Norra Latin. Övriga sammankomster brukar vara befriade från formella aktiviteter. Vid våra möten bjuds även på någon kulturell aktivitet, exempelvis museibesök, varefter en gemensam måltid intas under trevliga former.

Medlemskap
Vill du bli medlem? Anmäl dig då per e-post eller papperspost till

Föreningen Norra Latinare
Patron Bergs väg 9
141 70 SEGELTORP
info@norra-latin.se

Ange när du är född och, om du varit elev vid Norra Latin, även avgångsår.
Årsavgiften är från och med år 2011 100 kr.
Stadgarna återfinnes här i form av ett PDF-dokument.
Styrelsens årsredovisning för 2011 kan läsas här.