Att fÃ¥ komma till “Sommis” och leva i en pojkstad.

Av Pär Frank och Lars Sundin

“Föreningen Norra Latins Sommarhem har till uppgift att anordna lantvistelse under ferierna och skolresor för lärjungarna vid Högre Latinläroverket Ã¥ Norrmalm i Stockholm; att för detta ändamÃ¥l ekonomiskt understödja lärjungar, som därav äro i behov, samt att mottaga och förvalta medel, som ställas till föreningens förfogande.”
SÃ¥ stod det i den första paragrafen i Stadgar för Föreningen Norra Latins Sommarhem, antagna vid konstituerande sammanträde den 17 mars 1938. “Lärjungarna”, grabbarna, sa förstÃ¥s oftare “Sommis” än det officiella Norra Latins Sommarhem. Namnet “Sjövik”, efter själva egendomen i Marum pÃ¥ Björkö-Arholma i Roslagen, använde man ocksÃ¥, men efter nÃ¥gra Ã¥r allt mindre. In pÃ¥ 50-talet kan man faktiskt säga att begreppet “Sjövik” inte användes alls, det försvann, men bara för att sedan Ã¥terupplivas under 60-talet.

Det i sin tur för generationer av “pensionärer” välkända begreppet “Pojkstaden vid Ã…lands hav” kunde man första gÃ¥ngen se i tryck 1943 i reklambroschyren, som frÃ¥n det Ã¥ret fick en mer pÃ¥kostad layout. T ex var förstasidans foto signerat den välrenommerade fotografen Kerstin Bernhard, förresten granne till Sjövik. Varje Ã¥r distribuerades broschyren inte bara till norralatinarna utan ocksÃ¥ till eleverna i nÃ¥gra andra, i första hand stockholmsläroverk.

Ansökningarna om plats pÃ¥ Sommarhemmet kom oavsett om familjerna hade eget sommarställe eller inte. Med sitt renommé och sin pedagogiska inriktning upplevdes inte Norra Latins Sommarhem som nÃ¥got slags “sommarparkerings-nödlösning”. Som mest genom Ã¥ren var antalet pensionärer ett par 50-talssomrar uppe i drygt 110 läroverkskillar inom Ã¥ldersspannet 12 till 17 – 18 Ã¥r. Enligt uppgift betraktades ocksÃ¥ Sommis vid den tiden som det till deltagarantalet största enskilda seglarlägret i landet.

1 svar på ”04. Välkommen till Sommarhemmet

  1. wpadmin Inläggsförfattare

    Undrar om det funkar att skicka en kommentar här?
    Om det gör det, så bör möjligheten tas bort.
    Likaså Facebook och Tweet

Kommentarer är stängda.